Rower zredukowany do koniecznego minimum. Powstał jako studencki projekt rozwiązujący problem dojazdów koleją na uczelnię. Strida, składak, który chcesz mieć w bagażniku, pod biurkiem i w schowku na szczotki.

Referencje: Praca magisterska Marka Sandersa: https://issuu.com/mark77a/docs/masters__thesis_june_1985_-_strida

Biznes plan na rower Strida: https://issuu.com/mark77a/docs/business_plan_december_1985_-_strida

Artykuł z 2+3D: https://issuu.com/mark77a/docs/2-3d

Amerykański patent na Stridę: https://issuu.com/mark77a/docs/strida_us_us4718688a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *